Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันข้าวหอมมะลิโลก
1 ธ.ค. 52 - 2 ธ.ค. 52

งานวันข้าวหอมมะลิโลก
ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ส่วนแยกอำเภอสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ, กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย, และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2552

เชิญพิสูจน์ ความหอม นุ่ม อร่อย ของข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด กับนางสาวไทย ปี 2552 ในงานวันข้าวหอมมะลิโลก 1 - 2 ธันวาคม 2552 นี้ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ชื่อว่าเป็น แหล่งเพาะปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก ด้วยสภาพดิน อากาศ อุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม ทำให้ข้าวหอมมะลิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เมล็ดข้าวจะสวย เรียว ยาว ขาว ใสตามธรรมชาติ เมื่อนำมาหุงต้มแล้ว จะมีความนุ่ม อร่อย และหอมนาน ทุ่งกุลาร้องไห้ มีพื้นที่ 2.1 ล้านไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร และ ศรีสะเกษ ทั้งนี้ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ 47 อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

กิจกรรมแบ่งเป็น 3 จุด
1 ธันวาคม 2552
เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ส่วนแยกอำเภอสุวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ 
- พิธีเปิดงาน มีการบวงสรวงพระแม่โพสพ 
- ลงแขกเกี่ยวข้าวบนผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ 
- ขบวนแห่จำลองวิถีชีวิตของชุมชนในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 
- การแข่งขันและประกวดต่าง ๆ อาทิ แข่งขันตำข้าวด้วยมือ นวดข้าวด้วยมือ การไถกลบตอซังข้าว 
- การประกวดแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
เวลา 19.00 น. ณ กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย 
- ร่วมงานพาแลง แสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และการประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ 

2 ธันวาคม 2552
เวลา 09.00 น.
- การสัมมนาวิชาการและเจรจาธุรกิจการค้าข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
- ชมการแสดงนิทรรศการ และเลือกซื้อข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย ชมการลงแขกเกี่ยวข้าวบนผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ของ น.ส.อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ (โจอี้) นางสาวไทย ปี 2552 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4352 7117


กลับขึ้นด้านบน