Facebook Twitter
gPlus 
-

สมโภช 100 ปี อาสนวิหารฯ และ ฉลอง 300 ปี ชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์
7 ธ.ค. 52 - 12 ธ.ค. 52

สมโภช 100 ปี อาสนวิหารฯ และ ฉลอง 300 ปี ชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 7 -12 ธันวาคม 2552


ชุมชนชาวคริสต์กลุ่มแรกจากเมืองญวนได้ลี้ถัยมาทางเรือ พร้อมกับความเชื่อและองค์แม่พระ เพือเข้ามาอาศัยอยู่เมืองจันท์ ระยะเวลาประมาณ 300 ปี ที่ผ่านมา โดยผ่านอุปสรรคนานาประการเพื่ออยู่ในสังคม และได้สร้างวีรกรรมร่วมชาติกู้แผ่นดินในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และสร้างชุมชนและดำรงชีวิตโดยความเชื่อความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าของคริสต์ศาสนา

ปัจจุบันชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์ หรือเรียกกันว่า "ชุมชนหลังวัด" มีจำนวนคริสตชนกว่า 8,000 คน ได้สร้างเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของจันทบุรี นั่นคือ การเป็นจุดกำเนิด เสื่อจันทบูร หรือ เสื่อญวน  ในสมัยก่อนที่ได้มีการริเริ่มจากหัดถกรรมของชาวญวนดั้งเดิมขึ้นมาและแพร่หลายจากอารามของนักบวชหญิงคณะรักกางเขน (รร.สตรีมารดาพิทักษ์ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ อาชีพการทำพลอย การค้าพลอย การเจียระไนพลอย ของจันทบุรีก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็น เมืองแห่งอัญมณี ซึ่งช่างเจียระไนยุคแรกก้มาจากชุมชนนี้

" ชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์" จึงนับเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นจันทบุรีอย่างแท้จริง และยังเป็นที่ตั้งของอาสนวิหารฯ สถาปัตยกรรมโกธิกที่ยิ่งใหญ่และมีกระจกสีที่สวยงามที่สุดในเอเชีย และจะมีอายุครบ 100 ปีในปีนี้

และเพื่อเป็นการฉลอง 300 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ และสมโภช 100 ปี อาสนวิหารฯ ชุมชนได้ทำการบูรณะอาสนวิหารฯ ครั้งใหญ่ ได้ยกยอดโดมสัญญลักษณ์ของโกธิกขึ้นใหม่แทนที่ยอดโดมที่ถูกตัดลงเมื่อคราวกรณีพิพาทอินโดจีน และได้จัดสร้างองค์แม่พระประดับพลอยขึ้นเพื่อถวายแด่แม่พระ องค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหารฯ 
        
กิจกรรมเฉลิมฉลองสมโภช 100 ปีอาสนวิหารฯ และฉลอง 300 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ มีดังนี้
     - นิทรรศการประวัติความเป็นมาชองชุมชนชาวคริสต์ที่ยาวนานถึง 300 ปี ประวัติการสร้างวัดตั้งแต่หลังแรกถึงปัจจุบัน  กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย จีน ญวน 
     - นิทรรศการมีชีวิตแสดงบรรยากาศของวิถึชีวิต วัฒนธรรมของชาวจีน ในชุมชนของอาสนวิหารฯ
     - จัดบรรยากาศย้อนยุคตั้งแต่ 300 ปีถึงยุคปัจจุบัน จำลองวิถึชีวิตชาวญวนดั้งเดิม สาธิต และจำหน่ายอาหาร-ขนมของชาวเวียดนาม พร้อมศิลปะการแสดงของชาวเวียดนาม เช่น การร้องเพลงกล่อมลูก และนาฎศิลป์จากประเทศเวียดนาม
     - จำลองบรรยากาศบ้านไทยแบบชุมชนหลังวัด ถ่ายทอดความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่างๆของชุมชน  ประเพณีการแห่ขันหมากและการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ ไทย-ญวน-จีน การละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก 
     - กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การละเล่นต่างๆ ลานศิลป์ มรดกของแผ่นดินชาวจันท์ "หัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร" 
     - ถนนวัฒนธรรมชุมชนท่าเรือจ้าง ริมแม่น้ำจันทบุรรี บริเวณอาสนวิหาร ซึ่งมีความหลากหลาย 3 เชื้อชาติ และเป็นจุดกำเนิดของดีเมืองจันท์
     - นิทรรศการบูรณะอาสนวิหารฯ และนิทรรศการประวัติชุมชน 300 ปี โดยจดหมายเหตุ
     - ม่านน้ำดนตรี แสดงแสง สี เสียง ประกอบน้ำพุดนตรี และม่านน้ำแสดงความเป็นมาของชุมชน จัด 4 คืน วันที่ 9 -12 ธันวาคม 2552

กำหนดการพิธีกรรม สมโภช 100 ปี อาสนวิหาร
  9 ธค.52  เวลา 19.00 น.  พิธีบูชามิสซาตรีวาร
10 ธค.52  เวลา 19.00 น.  พิธีบูชามิสซาตรีวาร
11 ธค.52  เวลา 19.00 น.  พิธีบูชามิสซาตรีวาร และพิธีเสกองค์แม่พระประดับพลอย
12 ธค.52  เวลา 10.00 น.  พิธีเสกอนุสาวรีย์องค์แม่พระทองสำริด พิธีบูชามิสซาสมโภชอาสนวิหารฯ 

กิจกรรมบนเวทีหน้าลานน้ำพุ    วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 - 23.00 น.
 7 ธค.52 ประกวดคู่ขวัญนิรมล ร่วมกิจกรรมหุงข้าวหม้อดิน ฯลฯ
 8 ธค 52 ประกวดกล่อมลูกภาษาญวน การแสดงวัฒนธรรมจีน เท่งตุ๊กพื้นบ้านจันทบุรี ฯลฯ
 9 ธค 52 จำลองประเพณีแต่งงาน ไทย-ญวน-จีน การแสดงวัฒนธรรมเวียดนาม ม่านน้ำดนตรี
10 ธค.52 การแสดงวัฒนธรรมเวียดนาม ม่านน้ำดนตรี ฯลฯ
11 ธค.52 นาฎศิลป์จากเวียดนาม ม่านน้ำดนตรี ฯลฯ
12 ธค 52 นาฎศิลป์จากเวียดนาม ม่านน้ำดนตรี  ฯลฯ

ทุกวัน พบกับ การแข่งขันมวยทะเล วงโยธวาทิต และการแสดงจากเด็กและเยาวชน

สอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานระยอง โทร. 0 3865 5420-1  หรือ  website: http://www.cathedralchan.or.th/

กลับขึ้นด้านบน