Facebook Twitter
gPlus 
-

สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2552
11 ธ.ค. 52 - 14 ธ.ค. 52

สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2552
ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น 2 หน้าห้างโรบินสัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2552


สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จัดงาน "สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย" ประจำปี 2552 ที่บริเวณ ชั้น 2 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2552 โดยมีกิจกรรมการเขียนจดหมายฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง การประทับตราที่ระลึกในงานฟรี (4 วัน 4 แบบ) พร้อมชมการแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที ถ่ายภาพแสตมป์ส่วนตัว นิทรรศการวิชาความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ เลือกซื้อแสตมป์ชุดเก่า ชุดใหม่ และชุดหายากภายในงาน พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานฟรีโดยจัดจำหน่ายแสตมป์ชุดท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดงานครั้งนี้ มีแสตมป์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 2 แบบ ชุดแรก "แสตมป์ชุดดอกบัว จำนวน 12 ดวง เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วิหารพระมงคลบพิตร วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม ชุดที่ 2 เป็นแสตมป์ชุด "อเมซิ่งไทยแลนด์" จำนวน 12 ดวง เป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จำหน่ายในราคาแบบละ 120 บาท แสตมป์ชุดดังกล่าวนอกจากจะเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึก สามารถนำไปใช้งานผนึกบนซองจดหมายตามราคาค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการด้วยวิธีการฉีกแสตมป์ควบคู่กับภาพสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้รับได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมงานยังสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ชมการแสดงช้างของวังช้างอยุธยา แลเพนียด ไหว้พระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเสนาสนาราม เยี่ยมชมตลาดน้ำวัดท่าการ้องและแวะซื้อของฝากกลับบ้านประเภทโรตีและขนมเทียนบ้านไทย ที่บริเวณถนนอู่ทอง 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์เขต 1 เลขที่ 11/11 ถนนเดชาวุธ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 2295 หรือที่คุณธนูพร บุญยรัตกลิน หัวหน้าไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 5595 หรือ 08 1994 6605

กลับขึ้นด้านบน