Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา และ เรือนานาชาติ ประจำปี 2552
21 พ.ย. 52 - 22 พ.ย. 52

การแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา และ เรือนานาชาติ ประจำปี 2552
ณ บริเวณสนามริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552

เทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับ เทศบาลตำบลโป่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานพัทยา  ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในการ  "แข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา  และเรือนานาชาติ  ประจำปี  2552" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยพระราชทานพรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุระหว่างวันที่  21-22  พฤศจิกายน 2552  ณ บริเวณสนามริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน

เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วีถีชีวิตชาวบ้าน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรม ดังกล่าว  จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันเรือยาว  มีทั้งหมด  3  ประเภท

1. ประเภทเรือยาว  55  ฝีพาย  เป็นการชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

2. การแข่งขันเรือยาว 30  ฝีพาย เป็นการชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

และอีกครั้งของการแข่งขันเรือยาวนานาชาติประเภท 12  ฝีพาย โดยสมาคมเรือพาย แห่งประเทศไทย ได้เชิญนักกีฬาทีมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ รวม 7 ประเทศ  ดังนี้ ทีมเรือไต้หวัน (ไทเป) , ทีมเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  , ทีมเรือราชอาณาจักรกัมพูชา  , ทีมเรือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  , ทีมเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  , ทีมเรืออินโดนีเซีย , และทีมชาติไทย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ

นอกจากการแข่งขันเรือยาวนานาชาติประเภทต่าง ๆ แล้ว  ภายในงานยังพบกับกีฬาพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก อาทิ การแข่งขันวิ่งควาย ประเพณี รวม 5 รุ่น เช่น รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว , รุ่นซุปเปอร์จิ๋วพิเศษ , รุ่นจิ๋วเล็ก , รุ่นจิ๋วใหญ่ , รุ่นควายใหญ่ และการประกวดกลองยาวพื้นบ้าน  ประเภทประชาชนทั่วไป  และนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ  โทรศัพท์  0 3824 9820  ต่อ  112
ททท.สำนักงานพัทยา  โทรศัพท์  0 3842 8750  , 0 3842 7667กลับขึ้นด้านบน