Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกไม้บาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
2 ธ.ค. 52 - 10 ม.ค. 53

งานเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกไม้บาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
ณ  บริเวณลานจอดรถ หน้าฐานปฏิบัติการทหารพราน หมู่ที่ 14 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 - 10 มกราคม 2553

กิจกรรม

  ชิมอาหารจีนยูนนาน,  ชมวิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ดูดอกซากุระบานและดอกไม้เมืองหนาวดอยผาตั้ง การแสดงชนเผ่าจีนยูนนาน ม้ง เย้า ไทลื้อ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา, วิ่งมินิมาราธอนพิชิต ดอยผาตั้ง

สอบถามรายละเอียด
  อบต.ปอ โทร. 0 5391 8265
หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง กลับขึ้นด้านบน