Facebook Twitter
gPlus 
-

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552
11 ธ.ค. 52 - 20 ธ.ค. 52

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-20  ธันวาคม 2552


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2552" ระหว่างวันที่ 11-20  ธันวาคม 2552 (รวม 10 วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 

พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย การจัดกิจกรรมตลาดน้ำ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเสียงทองฉลองอยุธยา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มหกรรมอาหารอิ่มอร่อยอยุธยา การออกร้านกาชาด การประกวด "แม่สาว ลูกสวย" และ การประกวดธิดาช้าง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และพลาดไม่ได้กับการสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา การจำลองตลาดย้อนยุค โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาว-หวาน 

ชมการแสดงแสง-เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด "กรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน"  (10 วัน 10 คืน) รวมการแสดง 15 รอบ 
 
 -วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม  2552 (วันเปิดงาน) จำนวน 1 รอบ เริ่มการแสดงเวลา 19.30 น.
 -วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 19.00 น. รอบสอง 20.30 น.
 -วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 19.00 น. รอบสอง 20.30 น.
 -วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 รอบ เริ่มการแสดง 19.30 น.
 -วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 รอบ เริ่มการแสดง 19.30 น.
 -วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2552 จำนวน 1 รอบ เริ่มการแสดง 19.30 น.
 -วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 จำนวน 1 รอบ เริ่มการแสดง 19.30 น.
 -วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 19.00 น. รอบสอง 20.30 น.
 -วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 19.00 น. รอบสอง 20.30 น.
 -วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 19.00 น. รอบสอง 20.30 น.
 
ราคาบัตรเข้าชม
 -บัตรราคา 200 บาท
 -บัตรราคา 500 บาท (จะได้รับหางบัตรเพื่อแลกซื้ออาหารในตลาดย้อนยุค มูลค่า 100 บาท)

การจำหน่ายบัตรฯ
 -จำหน่ายบัตรหน้างาน ฯ (สำหรับบัตรราคา 200 บาท และ 500 บาท)
 -จำหน่ายบัตรล่วงหน้าได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ(เสมียนตราจังหวัดฯ) ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น, ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์. 0 3533 6563 หรือ 0 3533 5244
 -จำหน่ายผ่านบริษัทไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด สำหรับบัตรราคา 500 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076-7 หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น โทร. 0 3533 6563  และ 0 3533 5244


ตัวอย่างรายการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก สัมผัสกับบรรยากาศตลาดย้อนยุค และชมการแสดงแสง-เสียง
งาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี 2552"
*********************************

วันแรก
08.00 น. -ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
09.00 น. -นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ทำทานด้วยการให้อาหารปลาหลังวัด ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรีมาบรรจบกัน
10.00 น. -เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
11.00 น. -ชมความน่ารักของช้างแสนรู้  กิจกรรมนั่งช้าง ให้อาหารช้าง
12.00 น. -ล่องเรือรับประทานอาหาร สัมผัสกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา
14.00 น. -นมัสการ หลวงพ่อพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่ง ชมความงามของวัดในเขตพระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ และเลือกซื้อของที่ระลึก
15.00 น. -นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่อง และพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีที่มีอายุราว 2,300 ปี  ณ วัดหน้าพระเมรุ หรือวัดเมรุชิกายารามวรวิหาร เป็นวัดเดียวในสมัยอยุธยาที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพระราชวังหลวงแต่ไม่ถูกทำลาย
16.00 น. -เข้าที่พัก
17.30 น. -สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา การจำลองตลาดย้อนยุค โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาว-หวาน และชมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ มากมาย
19.30-20.30  น. -ชมการแสดงแสง-เสียงยิ่งใหญ่ตระการตา ชุด "กรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน"
        
วันที่สอง
09.00 น. -ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.00 น. -ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นั่งรถไฟพ่วงเล็กชมทัศนียภาพรอบศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
11. 30 น. -รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  -เดินทางกลับ

กลับขึ้นด้านบน