Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
18 ธ.ค. 52 - 20 ธ.ค. 52

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-18.00 น.

กรมประมง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ กว่า 30 องค์กร จัดงาน "มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นการจัดงานสัตว์เลี้ยงกลางแจ้งแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้ความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักมากมาย ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยปีนี้มีการรวบรวมสัตว์เลี้ยงมากที่สุดไว้ในงานเดียว ถึง 8 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก ไก่ แพะ กระต่าย และสัตว์เลื้อยคลาน

จุดเด่นของงานในปีนี้ ได้แก่ การประกวดสัตว์เลี้ยงในระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร นอกจากนี้ยังมีการนำสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่ สัตว์แปลกและหายากมาแสดงอีกด้วย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยงที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย พร้อมทั้งการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อีกกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานได้แก่ การแสดงของสุนัขทรงเลี้ยง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน มหกรรมนกพิราบแข่ง 2009 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมของสัตว์เลี้ยง 8 ประเภท
สุนัข
โดยสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอด    (ประเทศไทย) ชมรมร็อทไวเลอร์(ประเทศไทย) และชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย จัดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน พันธุ์ไทยบางแก้ว และพันธุ์ต่างประเทศ นอกจากนี้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่มาร่วมงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข และการแสดงความสามารถของสุนัข

แมว
โดยชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทยจัดการประกวดแมวไทยพันธุ์แท้-พันธุ์ทาง และแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ นอกจากนี้จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์แมวไทย การเลี้ยงดูแมวและการแสดงความสามารถของแมว การแจกแมวฟรีให้แก่ผู้มาร่วมงานในโครงการ  "หาบ้านใหม่ให้แมว"  เป็นต้น

ปลาสวยงาม
โดยชมรมผู้นิยมปลาสวยงามแห่งประเทศไทย จัดการประกวดปลาสวยงามได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาปอมปาดัวร์ และการประกวดการจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำประเภทนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นก
โดยชมรมผู้เพาะเลี้ยงนกสวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ(ประเทศไทย) จัดการประกวดนกสวยงาม ได้แก่ นกเลิฟเบิร์ด นกค็อกคาเทล นกริงค์เนค นกหงส์หยก และนกเขาใหญ่สวยงาม การจัดแสดงนกสวยงามที่เชื่องในกรงขนาดยักษ์ และการโชว์นกตระกูลฟินซ์ สมาพันธุ์ผู้เพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยจัดประกวดนกกรงหัวจุก ประเภทสากล และประเภทจ้าวเสียงทอง และในการจัดงานปีนี้เป็นครั้งแรกที่สมาคมพัฒนานกพิราบสื่อสารไทย จัดการแข่งขันนกพิราบบินเร็วนานาชาติ ใช้ชื่อว่า "มหกรรมนกพิราบแข่ง 2008"

ไก่
ประกอบด้วย "ไก่แจ้" โดยสมาพันธ์สมาคมไก่แจ้แห่งประเทศไทย จัดประกวดไก่แจ้สีแจ้ไทยและไก่แจ้สากล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงดูไก้แจ้ การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์ไก้แจ้ "ไก่พื้นเมือง" โดยสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย การจัดประกวดไก่พื้นเมืองและการจัดแสดงนิทรรศการสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย ได้แก่ เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ คละสี แม่พันธุ์และไก่ชนเหล่าป่าก๋อย สาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีด และการเลี้ยงปลากัด และชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาชนไก่สมัครเล่น

แพะ
โดยความร่วมมือของชมรมแพะเนื้อแพะนมไทย จะมีการจัดประกวดแพะเนื้อแพะนมชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และการโชว์แพะที่มีความสามารถพิเศษและมีความเชื่อง  การโชว์แพะสายพันธุ์สีสวาท-เบญจมาศ การจัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมและการประกวดแพะในต่างประเทศ

กระต่าย
โดยความร่วมมือของชมรมผู้เพาะพันธุ์กระต่ายนานาชาติ การจัดแสดงและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ

สัตว์เลื้อยคลาน
โดยความร่วมมือของสยามเร็ปไทล์ดอทคอม การจัดแสดงและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน และการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแปลกและหายาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณา งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย โทร. 0 2625 8127-9, 0 2653 4494 หรือ http://www.thailandgrandpetshow.com/  
กลับขึ้นด้านบน