Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม
19 พ.ย. 52 - 23 พ.ย. 52

งานนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม
ณ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 19 - 23  พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม
  นมัสการหลวงปู่แก้ว  สักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 ชมนกนางแอ่น ชมทัศนียภาพอ่าวไทยหน้าวัดช่องลม  นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม ชมมหรสพ       

สอบถามรายละเอียด
 
  เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1011, 0 3441 1208

กลับขึ้นด้านบน