Facebook Twitter
gPlus 
-

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ
1 พ.ย. 52 - 2 พ.ย. 52

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ
บริเวณสวนสาธารณะสะพานพระราม ๘ และบริเวณแม่น้ำเเจ้าพระยา (ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร
วันที่   ๓๑ ตุลาคม-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กิจกรรม ชมฟรี ขบวนเรือประดับไฟฟ้า ประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๐๐ น. บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานกรุงเทพถึงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

สัมผัสบรรยากาศพิเศษสุดของงานลอยกระทง ในแบบฉบับกรุงรัตนโกสินทร์ชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๓๐-๒๑.๓๐ น. ณ สวนสาธารณะสะพานพระราม ๘ กรุงเทพมหานคร

อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าในมุมมองที่ดีที่สุด ดื่มด่ำกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม บรรยากาศตลาดย้อนยุค ท่องเที่ยวทางน้ำชมสีสันของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนกับสมาคมเรือไทย ร้านอาหาร โรงแรม ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒กลับขึ้นด้านบน