Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเกษตรแฟร์ปากช่อง'52
26 พ.ย. 52 - 29 พ.ย. 52

งานเกษตรแฟร์ปากช่อง'52 
วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่ข้าวโพดสุวรรณ)

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ   สถาบันจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากช่อง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ - ปากช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง'52  ในระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552 ณ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่ข้าวโพดสุวรรณ)  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอปากช่อง มีชื่อเสี่ยงเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยกิจกรรมผจญภัย  ความสนุกสนาน  แต่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นบนผืนดินแห่งความ  มันส์  เสียว  เปรี้ยวซ่า  เพราะว่าเขาใหญ่  หลากความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งเมืองคาวบอยตะวันตกที่ชาวปากช่อง  ผลิต  ค้นคว้าและนำสิ่งที่ดีที่สุดของการเกษตรนำสู่สายตาของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป  หน่วยงานต่างๆ และชมรมที่เกี่ยวข้องในปากช่องจึงได้ร่วมจัดงานครั้งนี้ขึ้น

สำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น  เริ่มต้นด้วย การตักบาตรบนหลังช้าง ขบวนแห่ต่างๆอาทิ ขบวนแห่ช้าง 9 เชือก ขบวนม้าคาวบอย ขบวนรถฮาเล่ย์ ขบวนรถบุปผชาติ โดย ททท.สนง.นครราชสีมา  การประกวดผลิตผลทางการเกษตร (ในวันที่ 25 พ.ย. 52 ณ บริเวณตัวเมืองปากช่อง) พิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ การตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป  นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รถรางนำชมผลิตผลทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอปากช่อง  การบรรยายพิเศษกับความรู้เรื่องการเกษตร การแสดงของวงดนตรี "กล้วยน้ำว้า" และสุดยอดการแสดง แสง สี เสียง ของช้าง ในชุด "ช้างไทยบนเส้นทางต่างวิถี"(วันที่ 27 พ.ย. 52) และกิจกรรมการจัดงานอีกมากมายตลอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  โทรศัพท์ 0 4436 1770-6  หรือที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  0 4421 3030 / 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667  www.tat.or.th/nakhonratchasima  E - Mail : tatsima@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน