Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 15
1 พ.ย. 52 - 3 พ.ย. 52

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 15
ณ บริเวณสนาม รดร จังหวัดเชียงราย (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง)
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2552


กิจกรรม
  ชมขบวนแห่งกระทงประดิษฐ์  การลอยกระทง 4 ชาติ การแสดง ไทย จีน ลาว พม่า การออกร้านแสดงสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  

สอบถามรายละเอียด
  เทศบาลนครเชียงราย โทร.0 5371 1333
กลับขึ้นด้านบน