Facebook Twitter
gPlus 
-

นิทรรศการ “ผ้าเขมร : หัตถศิลป์บนความเชื่อและศรัทธา"
5 พ.ย. 52 - 5 ก.พ. 53

นิทรรศการ "ผ้าเขมร : หัตถศิลป์บนความเชื่อและศรัทธา"
ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ทุกวันจันทร์ -เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร


ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดบรรยายพิเศษและนิทรรศการ เรื่อง"ผ้าเขมร : หัตถศิลป์บนความเชื่อและศรัทธา" ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 - 5 กุมภาพันธ์ 2553  ชมผ้าทอเขมรที่วิจิตรงดงามด้วยเทคนิคการสร้างลวดลายบนผืนผ้าบนพื้นฐานของความเชื่อและศรัทธาของผู้ทอที่มีต่อพระพุทธศาสนา ประวัติและบทบาทผ้าเขมรในราชสำนักสยาม 

พิธีเปิดนิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552  ในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเวลา 14.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญผ้าราชสำนักสยาม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจารย์วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย ผู้เชี่ยวชาญผ้าราชสำนักสยาม และผ้าไทยอิสาน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Ms. Gillian Green ผู้เชี่ยวชาญผ้าเขมร Vice-President, The Asian Arts Society of Australia ดำเนินรายการโดย อาจารย์วิถี  พานิชพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม (ไต) วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีเปิดนิทรรศการเวลา 18.00 น. โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอิสาน-เขมร ชุด "นฤมิตราอาภรณ์แห่งอาณาจักรขอมปุระ" และการสาธิตการทอผ้ามัดหมี่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่และมัดย้อม

นิทรรศการเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ทุกวันจันทร์ -เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ 68/3 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 5393 1182 - 3 หรือ jirawang@bot.or.thmailto:jirawang@bot.or.th
กลับขึ้นด้านบน