Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
7 พ.ย. 52 - 7 พ.ย. 52

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
ณ ท่าน้ำตลาดคอวัง - วัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม
  การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยพระสงฆ์รับบิณฑบาตทางเรือจากประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ การแข่งขันเรือตามประเพณีในประเภทต่างๆ     

สอบถามรายละเอียด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม โทร. 0 3540 0446, 0 3558 7010, 0 3558 6525 

หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางกลับขึ้นด้านบน