Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
9 พ.ย. 52 - 13 พ.ย. 52

งานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
ณ ปราสาทศีขรภูมิ  ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน  2552

กิจกรรม
  การแสดง แสง สี เสียง ชุด "ศรัทธาบารมี ตรีโลกนาถ"
  การแสดงแบบผ้าไทย  ชุด "จากเส้นใยสู่ ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์"
  ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง / นิทรรศการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมการดำรงชีวิตดั้ง เดิมของชุมชนชาว  เขมร กูย ลาว  จีน
  การแสดงดนตรีไทย (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) รายการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลระแงง
    
สอบถามรายละเอียด
  เทศบาลตำบลระแงง โทร.  0 4456 1243
หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง  กลับขึ้นด้านบน