Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
31 ต.ค. 52 - 2 พ.ย. 52

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ณ ช่วงประตูท่าแพ, หน้าสำนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552


"สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่  ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่"  "สืบฮีต สานฮอย ต๋ามโคมผ่อกอย ยี่เป็งล้านนา" หรือ Chiang Mai "Yee Peng" (Loy Krathong Festival) ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ  และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม  ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านความผสมผสานระหว่างดนตรีล้านนากับดนตรีสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสกับเยาวชนในเขตจังหวัดภาคเหนือได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วย


กำหนดการ

เวลากิจกรรมสถานที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๗.oo - ๒๓.oo น.การแสดงสินค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขินถนนวัวลาย
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การประกวดร้องเพลงไทยเพลงลูกทุ่ง และการแสดงศิลปะพื้นบ้านหน้าสำนักงานเทศบาล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๗.oo - ๒๓.oo น.การแสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดินถนนราชดำเนิน
๑๘.oo - ๑๙.oo น.พิธีเปิดงาน "ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๒"ข่วงประตูท่าแพ
๑๘.oo - ๒๒.oo น.ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๑๘ ย่านไนท์บาซาร์ข่วงประตูท่าแพ - ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าร์
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การประกวดหนูน้อยยี่เป็งหน้าสำนักงานเทศบาล
๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การประกวดเทพียี่เป็งเชียงใหม่ข่วงประตูท่าแพ
๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ตลอดทั้งวันการจัดซุ้มประตูป่าวัดในเมืองเชียงใหม่
o๙.oo - ๒๑.oo น.นิทรรศการ "สืบสานตำนานโคมยี่เป็งล้านนา"วัดอินทขิล
o๙.oo - ๒๒.oo น.วัฒนธรรมชนเผ่า ๖ เผ่า, ชมเขาวงกต,เทศน์มหาชาติวัดเจ็ดสิน
 ประเพณีตั้งธรรมหลวง, ตามขันข้าว, แข่งขันโคมไฟลอดบ่วงวัดโลกโมฬี
๑o.oo - ๒๓.oo น.สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลายี่เป็งพุทธสถานเชียงใหม่
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การจัดลานโคมยี่เป็งล้านนาเทิดพระเกียรติฯข่วงประตูท่าแพ
๑๘.oo - ๒๒.oo น."ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่"ประตูช้างเผือก - ประตูเชียงใหม่
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การประกวดกระทงลอยน้ำ และกระทง VIPลำน้ำปิงหน้าเทศบาล - สะพานนวรัฐ
๒o.oo - ๒๒.oo น.การแสดงแสง สี เสียง กลางลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
o๘.oo - ๑o.๓o น.พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ำปิงหน้าเทศบาล, ท่าน้ำศรีโขง
o๙.oo - ๑๒.oo น.การประกวดโคมลอย และโคมลอยยักษ์หน้าสำนักงานเทศบาล
o๙.oo - ๑๗.oo น.การประกวดกระทงฝีมือใบตอง ดอกไม้สดหน้าสำนักงานเทศบาล
o๙.oo - ๑๗.oo น.การแข่งขันกีฬาทางน้ำ ถ่อแพ, ดำน้ำ, พายกาละมังลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล
๑๘.oo - ๒๓.oo น.การประกวดขบวนแห่กระทงเล็กข่วงประตูท่าแพ - หน้าเทศบาล
๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๙.oo - ๒๔.oo น.การจุดพลุ ถวายเป็นพุทธบูชาแพกลางน้ำหน้าเทศบาล
๑๙.oo - ๒๔.oo น.การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนาลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๘.oo - ๒๔.oo น.การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ข่วงประตูท่าแพ - หน้าสำนักงานเทศบาล
๑๘.oo - ๒๓.oo น."อนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณ๊ยี่เป็ง"
วัดเมืองสาตสอบถามรายละเอียด
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5325 5478, 0 5323 3178
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607
Website : www.loikrathong.net  กลับขึ้นด้านบน