Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 52 - 2 พ.ย. 52

ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน
ณ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน 
วันที่ 1 - 2  พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม
  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่กระทง

สอบถามรายละเอียด
 
  ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.ลำพูน โทร. 0 5356 1430
กลับขึ้นด้านบน