Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
30 ต.ค. 52 - 7 พ.ย. 52

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรม

  การกัณฑ์เทศน์ จำนวน 15 กัณฑ์และการเทศมหาชาติที่วัดศรีโคมคำ ชมขบวนแห่กระทง,  การประกวดนางนพมาศ การปล่อยโคมลอย,  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขันโตกริมกว๊านพะเยา,  กาดสุ่มมืด การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสักการะพระปฐมเจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปสำคัญในวิหารทั้ง 4 ทิศ (พระร่วงโรจนฤทธิ์ , พระนอนองค์ใหญ่ และพระประทานพร 1,000 ปี ทำจากศิลาสีขาวสมัยทวารวดี)

สอบถามรายละเอียด
  วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร โทร. 0 3424 2143
กลับขึ้นด้านบน