Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว
5 ต.ค. 52 - 5 ต.ค. 52

งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว
ณ บริเวณเชิงเขาตังกวน และสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 5 ตุลาคม 2552


กิจกรรม
  พิธีสมโภชผ้าและขบวนแห่ห่มองค์พระเจดีย์หลวง พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระและขบวนแห่ การแข่งขันแทงต้มการแข่งขันเซปักตะกร้อ
    
สอบถามรายละเอียด 
  เทศบาลนครสงขลา โทร.0 7431 1387,0 7431 1015, 0 7431 2025หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง


กลับขึ้นด้านบน