Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ปี 2552
4 ต.ค. 52 - 5 ต.ค. 52

ประเพณีตักบาตรเทโว  จังหวัดอุทัยธานี ปี 2552
วันที่ 4-5  ตุลาคม 255  
ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี   ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว  ในระหว่างวันที่ 4-5  ตุลาคม 2552  ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี

ภายในงานมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เริ่มจากช่วงเย็นวันที่ 4  ตุลาคม 2552 ชมการแสดงแสง - เสียง ณ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี และในเช้าวันที่ 5  ตุลาคม 2552  กำหนดเวลาตักบาตรเทโวพระสงฆ์ เวลาประมาณ 09.00 น. โดยเป็นการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมต้ม ลูกโยน นอกจากนี้ยังมี พิธีสักการะ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ณ ตลาดเมืองอุทัยธานี และบริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ  ขบวนแห่รถพุทธบูชา มหาสังฆทาน พระพุทธรูปปางประจำวัน โดยเคลื่อนขบวนจากสถานีขนส่งอุทัยธานี ไปตามถนนเติบศิริ ถนนศรีอุทัย ผ่านวงเวียนห้าแยกน้ำพุ

งานประเพณีตักบาตรเทโว เป็นงานประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นเนื่องในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานที่สอดคล้องกับพุทธตำนาน ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ และแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์ขึ้นเป็นครั้งแรกใน เมืองสังกัสนคร วันตักบาตรเทโวนั้นพระสงฆ์จำนวน 500 รูป จะเดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรัง ผ้ากาสาวพัตรของพระสงฆ์สีเหลืองนั้นทำให้ทาบตัดทิวทัศน์เขาสะแกกรังที่เขียวสด เกิดภาพที่งดงาม ทำให้งานประเพณีนี้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ เดิมนั้นนิยมตักบาตรข้าวสุก อาหารสด ต่อมาเปลี่ยนเป็นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง อุทัยธานี โทร. 056 - 521 005    ททท. สำนักงานอุทัยธานี โทร. 056 - 514 982 หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672
กลับขึ้นด้านบน