Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลากพระ แรม 1-2 ค่ำเดือน 11
14 ต.ค. 52 - 15 ต.ค. 52

งานประเพณีลากพระ แรม 1-2 ค่ำเดือน 11
ณ บริเวณศาลาแดงริมทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
วันที่ 14 -15 ตุลาคม 2552

กิจกรรม
 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

สอบถามรายละเอียด 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบล พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทร. 0 7468 5240กลับขึ้นด้านบน