Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระจันทร์
3 ต.ค. 52 - 3 ต.ค. 52

ประเพณีไหว้พระจันทร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2552 
ณ บริเวณตลาดทุ่งยาว เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
 
กิจกรรม
  งานประเพณีที่ชาวทุ่งยาวถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ในคืนวันเพ็ญ  เดือนแปด ของทุกปี (ตามปฏิทินจีน)  ชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ อย่างสวยงาม  มีการจำหน่ายอาหารจีนโดยฝีมือชาวทุ่งยาว ชมการประกวดธิดาพระจันทร์ การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมชาหวานตำหรับทุ่งยาว
    
สอบถามรายละเอียด
  เทศบาลตำบลทุ่งยาว โทร. 0 7528 9510

กลับขึ้นด้านบน