Facebook Twitter
gPlus 
-

งานส่งเสริมโนรา-รักษาประเพณีวันสารท
10 ต.ค. 52 - 10 ต.ค. 52

งานส่งเสริมโนรา-รักษาประเพณีวันสารท
ณ ลานหน้าอาคารนวมภูมินทร์สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา
วันที่ 10 ตุลาคม 2552


กิจกรรม
  ประกวดโนราเยาวชน แข่งขันปรุงแกงสมรม สาธิตขนมเดือนสิบ

สอบถามรายละเอียด
  มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611 - 8หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง


กลับขึ้นด้านบน