Facebook Twitter
gPlus 
-

งานทอดผ้าป่ากลางน้ำประแสร์
20 ต.ค. 52 - 10 พ.ย. 52

งานทอดผ้าป่ากลางน้ำประแสร์
วันที่ 20 ตุลาคม  - 10 พฤศจิกายน 2552
ณ บริเวณแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 

กิจกรรม
  การทอดผ้าป่ากลางน้ำ มหรสพต่าง ๆร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์  พร้อมนุ่มขาวห่มขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน  ชมขบวนแห่พระรอบตลาดเมืองตรัง ในตอนกลางคืนที่ศาลเจ้าจะจัดให้มีพิธีลุยไฟ  พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ไต่บันไดมีด เป็นต้น กิจกรรมบริเวณหน้าเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย กิจกรรมเวียนธูปเวียนเทียน การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
    
สอบถามรายละเอียด
  อำเภอแกลง โทร. 0 3867 1157
    


หมายเหตุ
-  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางกลับขึ้นด้านบน