Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
27 ก.ย. 52 - 5 ต.ค. 52

ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ณ แม่น้ำโขง ในเขตเทศบาล เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม  2552


กิจกรรม
    
ชมมหกรรมไหลเรือไฟอันสวยงาม วันที่ 4 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น.
การแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าศิลปวัฒนธรรมไทย - ลาว - เวียดนาม
การแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย - ลาว และมหกรรมสายน้ำ (โขงมหาธารา..มนตรานครพนม)
พร้อมมหรศพมากมาย หมอลิซิ่ง คอนเสิร์ต ดนตรี สวนสนุกชุดใหญ่ คาราวานสินค้าราคาถูกจากโรงงาน


สอบถามรายละเอียด
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0 4252 0797
  สำนักงานจังหวัดนครพนม  โทร. 0 4251 1287, 0 4251 1574 
  ททท.สำนักงานนครพนม  โทร. 0 4251 3490 - 2

Website

  www.tat.or.th/festival  e-mail : tatphnom@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน