Facebook Twitter
gPlus 
-

แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทานฯ
19 ก.ย. 52 - 20 ก.ย. 52

แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทานฯ
ณ บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2552

กิจกรรม
  แข่งขันเรือยาว 5 ประเภท ได้แก่ เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือจิ๋ว และเรือเชื่อมความสามัคคีท้องถิ่น,การประกวดกองเชียร์ การแสดงวิถีชีวิตทางน้ำ, ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ     

สอบถามรายบะเอียด

  เทศบาลนครพิษณุโลก โทร. 0 5525 9832, 0 5523 1400

กลับขึ้นด้านบน