Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลส้มโอและของดีเวียงแก่น
4 ก.ย. 52 - 6 ก.ย. 52

งานเทศกาลส้มโอและของดีเวียงแก่น
ณ ที่ว่าการ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วันที่ 4 - 6 กันยายน 2552


กิจกรรม
  การประกวดธิดาส้มโอ, การประกวดผลผลิตส้มโอ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ, การแปรรูปส้มโอ การแสดงบนเวที, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สอบถามรายละเอียด

  สหกรณ์ส้มโอเวียงแก่นจำกัด โทร. 08 9835 4516

กลับขึ้นด้านบน