Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันชาวเรือชาวแพ
15 ก.ย. 52 - 15 ก.ย. 52

งานวันชาวเรือชาวแพ
ณ บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาณจนบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2552


กิจกรรม
  กิจกรรมการประกวด / ท่องเที่ยวทางแพ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำแคว
 
สอบถามรายละเอียด
  สมาคมชาวเรือชาวแพกาญจนบุรี  โทร. 0 8140 99016


หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

กลับขึ้นด้านบน