Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมรวมผลคนรักษ์ “กว่าง” ครั้งที่ 7
19 ก.ย. 52 - 5 ต.ค. 52

งานมหกรรมรวมผลคนรักษ์ "กว่าง" ครั้งที่ 7
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
วันที่ 19 กันยายน - 5 ตุลาคม 2552


กิจกรรม
  กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาชนกว่างฯ การสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์กว่างของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สอบถามรายละเอียด 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ โทร. 0 5377 6055,0 5377 6000 ต่อ 1542,1543
  ชมรมคนรักษ์กว่างเชียงราย โทร. 08 6916 1640


หมายเหตุ
-  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง


กลับขึ้นด้านบน