Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันสวรรค์ภาคกลาง
18 ก.ย. 52 - 20 ก.ย. 52

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค สีสันสวรรค์ภาคกลาง
ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18-20 กันยายน 2552

โครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค : 5 Region Thai Travel Fest โดยเริ่มจาก
-ภาคตะวันออก "เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันตะวันออก"
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันแดนอีสาน"
-ภาคเหนือ "เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองเหนือ"
-ภาคใต้ "เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันเมืองใต้"
-และภาคกลาง "เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง"

เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน

เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สีสันสวรรค์ภาคกลาง
วันที่ 18-20 กันยายน 2552 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในงาน
-สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร OTOP
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจ
-การส่งเสริมการขาย(Consumer Fair) จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้ง 5 ภาค ขาย Package Tour ที่พัก ฯลฯ ในราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทร. 1672กลับขึ้นด้านบน