Facebook Twitter
gPlus 
-

งานทักษิณวิชาการ – เกษตรแฟร์
16 ส.ค. 52 - 20 ส.ค. 52

งานทักษิณวิชาการ - เกษตรแฟร์
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2552


กิจกรรม
  งานทักษิณวิชาการ เกษตรแฟร์ ได้รวมกิจกรรม 3 งานไว้ด้วยกัน คือ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานทักษวิชาการ และงานเกษตรแฟร์

  การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การอบรมสัมมนาด้านวิชาการเกษตรวิทยาการสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวด การสาธิตและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเกษตร 

สอบถามรายละเอียด
  มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 0 7467 3232, 0 7460 9600

กลับขึ้นด้านบน