Facebook Twitter
gPlus 
-

Take a Closer Watch @ Underwater World Pattaya
8 ส.ค. 52 - 16 ส.ค. 52

Take a Closer Watch @ Underwater World Pattaya
Underwater World Pattaya
วันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2552


Underwater World Pattaya จัดแสดงนาฬิกา กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและเครื่องประดับมุก ภายในอุโมงค์ใต้น้ำ ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2552

การจัดงานครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินการของ Underwater World Pattaya ตลอดระยะเวลา 6 ปีด้วย

และเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ภาคเอกชนอื่นๆรวมถึงที่พัก ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆภายในเมืองพัทยา นาฬิกาที่นำมาจัดแสดงมียี่ห้อชั้นนำระดับโลก เช่น Rolex, Patex Philippe, Panerai, Tag Heuer, Tudor เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.underwaterworldpattaya.com/

กลับขึ้นด้านบน