Facebook Twitter
gPlus 
-

CHIANG MAI IN-STORE Promotion
1 ส.ค. 52 - 5 ส.ค. 52

CHIANG MAI IN-STORE Promotion
มหกรรมสินค้าเชียงใหม่แบรนด์ OTOP SMEs และสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่ 
วันที่ 1- 5 สิงหาคม 2552 ที่ เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ


ด้วยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงาน Chiang Mai In-store Promotion มหกรรมสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ Chiangmai Brand และผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นเมือง เช่น OTOP โดยนำผุ้ประกอบการและผู้ผลิต ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับประชาชนทัวไปในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2552 ที่ศุนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กทม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฯ  : สุคณิต  วงศ์กล่อมจิต (ยุ)  โทร. 086-5599953 / 02-7591111


กลับขึ้นด้านบน