Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีโล้ชิงช้าบ้านอาผ่าพัฒนา ประจำปี 2552
5 ส.ค. 52 - 5 ส.ค. 52

ประเพณีโล้ชิงช้าบ้านอาผ่าพัฒนา ประจำปี 2552
ณ บ้านอาผ่าพัฒนา ม.11 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 5 สิงหาคม 2552


กิจกรรม
  การประกอบพิธีศาสนาชนเผ่า / การโล้ชิงช้า การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า เช่น การกระทุ้งกระบอกไผ่, ปั่นด้าย, เป่าแคน, เป่าใบไม้-ไม้ไผ่  

สอบถามรายละเอียด
  อบต.แม่ยาว โทร. 0 5373 7359 ต่อ 11


หมายเหตุ
  -  กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางกลับขึ้นด้านบน