Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2552
4 ส.ค. 52 - 4 ส.ค. 52

ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2552
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวดสุพรรณบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2552

กิจกรรม
  กิจกรรมแห่เทพเจ้ารอบที่ชุมชนและตลาด
  ประเพณีทิ้งกระจาดแย่งติ้ว
  การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน เป็นต้น     

สอบถามรายละเอียด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0 3551 1339, 0 3552 1366


 
กลับขึ้นด้านบน