Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีปอยส่างลอง
1 เม.ย. 60 - 3 เม.ย. 60

ประเพณีปอยส่างลอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2560กสนบรรพชาสามเณรหมู่ ชมขบวนแก่ส่างลองอันยิ่งใหญ่ที่มีความสวยงามตามประเพณแบบโบราณของชาวไต รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2560กลับขึ้นด้านบน