Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27
3 มี.ค. 60 - 5 มี.ค. 60

งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญเที่ยวงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 สานงานบุญใหญ่หนึ่งเดียวในภาคอีสาน โดยประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
กลับขึ้นด้านบน