Facebook Twitter
gPlus 
-

ตลาดนัดปันรัก ปีที่10
2 มี.ค. 60 - 5 มี.ค. 60

ตลาดนัดปันรัก ปีที่10
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2560ชิมและช้อปแบบได้บุญกับกิจกรรมการกุศลตลาดนัดปันรัก ปีที่ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ไปสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนชนบท โดยภายในงานพบกับการออกบูทจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมสอยดาวการกุศล การประมูลสินค้า และกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กลับขึ้นด้านบน