Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560
4 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560
ณ วัดพระธาตุพนมฯ จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2560ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงมาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมฯ พิธีถวายข้าวพืชภาค สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 9 วัน 9 คืน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน