Facebook Twitter
gPlus 
-

กว๊านพะเยา สายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์ พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2560
3 ก.พ. 60 - 4 ก.พ. 60

กว๊านพะเยา สายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์ พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2560
ณ วัดติโลกอาราม
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560ร่วมรับประทานอาหารขันโตก ชมการแสดงและการประกวดห่อข้าวต้ม เผาข้าวหลาม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา ณ ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์

จากนั้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ร่วมลงเรือและชมขบวนเรือแห่ข้าวทิพย์ในกว๊านพะเยาจากท่าน้ำวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าอนุสาวรีย์พญางำเมืองและถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหวง ณ วัดศรีโคมคำ

กลับขึ้นด้านบน