Facebook Twitter
gPlus 
-

อ.ต.ก.จัดงาน “เกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ”
24 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59

อ.ต.ก.จัดงาน “เกษตรสีเขียวตามรอยพ่อ”
ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2559
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะนายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า อ.ต.ก. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการกษัตริย์เกษตร โดยจำลองโครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน นิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรม มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์แนวเพลงสมูทแจ๊ส  รวมทั้งนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียวประจำปี 2559 ของ อ.ต.ก. และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.จันทบุรี จ.พัทลุง จ.เชียงใหม่ จ.ศรีสะเกษ และ จ. หนองคายและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 30 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

นายกมลวิศว์ กล่าวอีกว่า อ.ต.ก.ได้รับมอบหมายภารกิจร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ของกระบวนการผลิตในส่วนของปลายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในทุกด้านตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค และให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้นำเสนอผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกระบวนการและช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างคุณภาพชีวิตในการสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป


กลับขึ้นด้านบน