Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลเห็ดโคน-อัญมณี
28 ต.ค. 59 - 6 พ.ย. 59

เทศกาลเห็ดโคน-อัญมณี
ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลเห็ดโคน-อัญมณี ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์โอทอปเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบกับสินค้าราคาถูก อาหารเครื่องดื่มมากมาย สินค้าเฟอร์นิเจอร์จากโรงงาน เสื้อผ้าแฟชั่น ไม้ดอก ไม้ประดับ
กลับขึ้นด้านบน