Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลถือศีลกินเจ เยาวราช ประจำปี 2559
1 ต.ค. 59 - 9 ต.ค. 59

เทศกาลถือศีลกินเจ เยาวราช ประจำปี 2559
ณ ถนนเยาวราช
ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2559


ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจ เยาวราช ประจำปี 2559 ชวนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมทานเจอย่างถูกต้องตามประเพณีดั้งเดิม เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่ โดยปีนี้มีกำหนดจัดงาน 9 วัน 9 คืน เริมตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณถนนเยาวราช

ชมกิจกรรมขบวนแห่รถบุปผชาติในพิธีเปิดงาน พร้อมพิธีเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม จากสาวพรหมจรรย์ นอกจากนี้ยังมีอาหารเจขายตลอดสองข้างทางอีกด้วยกลับขึ้นด้านบน