Facebook Twitter
gPlus 
-

ตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559
1 ต.ค. 59 - 2 ต.ค. 59

ตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559
ณ วัดพุทธิการาม จ.สงขลา
ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2559สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปี 2559 ตานก๋วยสลาก เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ชมพิธีสมโภช ณ บริเวณบึงศรีภูวนารถ  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอีสาน  ขบวนแห่ต้นสลากและถวายต้นสลาก ณ วัดพุทธิการามกลับขึ้นด้านบน