Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
1 ต.ค. 59 - 2 ต.ค. 59

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ณ คลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2559ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ คลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่องนอกจากการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ แล้ว ยังมีการประกวดกองเชียร์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
กลับขึ้นด้านบน