Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2559
1 ต.ค. 59 - 10 ต.ค. 59

งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2559
ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2559ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2559 ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2559 พบกับกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่  ขบวนแห่วัฒนธรรม  ประเพณีถวายผ้าป่าแถว ชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไข่  การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP  จำลองตลาดย้อนยุคนครชุม  การแข่งขันกวนกระยาสารทลีลา และการแสดงจากศิลปิน
กลับขึ้นด้านบน