Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลบูชาพระพิฆเนศ "คเณศจตุรถี"
5 ก.ย. 59 - 14 ก.ย. 59


เทศกาลบูชาพระพิฆเนศ "คเณศจตุรถี"
ณ บริเวณ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า
ระหว่างวันที่  5 - 14 กันยายน 2559“พระพิฆเนศ”  เทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ  ถือเป็นองค์ “ปฐมปูชนียเทพ” หนึ่งในเทพที่มีเทวานุภาพมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นๆ จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะศิลปกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม การค้า ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาพระพิฆเนศ กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งในเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ วันที่ 5 - 14 กันยายนนี้ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (Ratchaprasong Cultural Center) ณ ศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่าได้อัญเชิญ “องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา”  ให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) และมอบ “น้ำตาพระศิวะ (Rudaraksha)” เมล็ดพืชมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างแก่ผู้ครอบครอง

วันประสูติของพระพิฆเนศ หรือที่เรียกว่า "วันจตุรถี" เป็นวันสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศ ที่ยึดถือกันมาช้านาน คือ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน  เชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน และเป็นวันเริ่มต้น “เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ  ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน เวลา 11:00 -19:00 น. บริเวณราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

“องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นปางที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,100 ปี ถือเป็นปางหายากในประเทศไทย โดยองค์นี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย และถูกปลุกเสกจากวัดศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่ง ในประเทศอินเดีย รวมพลังแห่งมหาเทพมารดา 5 พระองค์ คือ พระแม่ทุรคา พระแม่คงคา พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่ตีรีปูราซุนบารี และมหาเทพบิดา 2 พระองค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ รวมถึงพลังอำนาจขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี  นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง   ความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์

สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ   ระหว่างวันที่  5 – 14 กันยายน 2559 เวลา 11:00 – 19:00 น. บริเวณราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  (แยกราชประสงค์)

การเดินทาง  โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม ทางออกที่ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-889-8221

*หมายเหตุ:
1. ผู้ที่มาสักการะทุกท่านจะได้รับ “น้ำตาพระศิวะ” ในช่วงเวลา 12:00 – 14:00 เท่านั้น (จำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาก่อน 1 ท่าน ต่อ 1 เมล็ด)
2. ผู้ที่มีความประสงค์นำพระพิฆเนศของตนเองมาร่วมพิธีบวงสรวงในเทศกาลคเณศจตุรถี กรุณาสำรองพื้นที่ล่วงหน้า โทรศัพท์ 081-889-8221
กลับขึ้นด้านบน