Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 (นัดเปิดสนาม)
17 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 (นัดเปิดสนาม)
ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559ขอเชิญร่วมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 (นัดเปิดสนาม) ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 ร่วมชมการแข่งขันเรือพายชนิดต่างๆ การออกร้านอาหาร การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP

กลับขึ้นด้านบน