Facebook Twitter
gPlus 
-

วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
9 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 59

วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง
ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2559ขอเชิญเที่ยวงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2559 ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง พบกับสินค้าราคาถูก อาหารเครื่องดื่มมากมาย เฟอร์นิเจอร์จากโรงงาน ฯลฯกลับขึ้นด้านบน