Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลอาหาร และสินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์
1 ก.ย. 59 - 7 ก.ย. 59

งานเทศกาลอาหาร และสินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ลานหน้าพระร่วง จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 1 -7 กันยายน 2559ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร และสินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์ ระหว่างวันที่ 1 -7 กันยายน 2559 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ พบกับสินค้าราคาถูก อาหารเครื่องดื่มมากมาย เฟอร์นิเจอร์จากโรงงาน เสื้อผ้าแฟชั่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนสนุกและคอนเสิร์ตกลับขึ้นด้านบน