Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหว้พระจันทร์
13 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 59

ประเพณีไหว้พระจันทร์
ณ เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559การจำหน่ายอาหารจีนโดยฝีมือชาวทุ่งยาว  ชมการประกวดธิดาพระจันทร์  การประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิมชาหวานตำหรับชาวทุ่งยาว

กลับขึ้นด้านบน